ВДЪ̀ВКВАНЕ

ВДЪ̀ВКВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вдъвквам се.

Списък на думите по буква