ВДЪЛБА̀ВАНЕ

ВДЪЛБА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вдълбавам и от вдълбавам се.

Списък на думите по буква