ВДЪЛБОЧЀН

ВДЪЛБОЧЀН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от вдълбоча се като прил. Който показва съсредоточено внимание, насочване на съзнанието към нещо; задълбочен, вглъбен. По вдълбоченото изражение на под‑

полковника можеше да се разбере, че той слуша напрегнато изложението. П. Вежинов, НС, 114. Леля Гена беше среден бой, лицето ѝ май увяхнало, очите ѝ навремени живи и ясни, а навремени с вдълбочен и малко посърнал поглед. Т. Влайков, Съч. II, 4. Съблечени по жилетки, с мазни, потни лица и вдълбочени, залисани очи, млади хора хвърлят мълчаливо картите си и събират пари. Д. Немиров, Д № 9, 79.

Списък на думите по буква