ВДЪЛБОЧЀНО

ВДЪЛБОЧЀНО нареч. Съсредоточено, с голямо внимание; задълбочено, вглъбено. Той лежеше под бряста върху пожълтялата трева и подпрян на лакътя си, четеше книга. Четеше вдълбочено. Д. Димов, Т, 14. И тъй хубаво разказваше Стефан .. Всички, замълчали и загледани в него, слушаха вдълбочено и тъй се унасяха, че не смееха от мястото си да се мръднат. Д. Немиров, Б, 40.

Списък на думите по буква