ВДЪЛБОЧЀНОСТ

ВДЪЛБОЧЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Състояние на човек, който се е вдълбочил, съсредоточил в нещо; задълбоченост, вглъбеност. Гърбата седи в ъгъла, шие вдълбочен във важните си занаяти. Но тая вдълбоченост е коварна. Ив. Вазов, Съч. ХII, 153. Нямаше у него тази вдълбоченост и този чист блясък, който Пешо помнеше от ученичеството му. Т. Влайков, РП I, 142.

Списък на думите по буква