ВДЪ̀НВАМ

ВДЪ̀НВАМ СЕ, -аш се, несв.; вдъ̀ня се, -иш се, мин. св. -их се, св., непрех. Индив. Влизам, скривам се, набутвам се в някакво помещение. Като ревнаха ония ми ти оръдия, че като кипна полето барабар с хората .., не видях повече какво стана, ама се вдъних в зимника и там си траях, докато утихна буботевицата. Н. Хайтов, ПП, 133.

Списък на думите по буква