ВДЪРВЀНОСТ

ВДЪРВЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от вдървен; вцепененост. Щом се възвърна способността ми да мисля, .. видях пак опушения таван на килията и себе си, легнал възнак на одъра. Тогава телесната вдървеност изчезна и първата ми мисъл бе: "Това ли е Таворската?" Ем. Станев, А, 106. Сега Мария носеше замърсен пеньоар от дебела розова коприна, .. Секунда подир това Ирина различи кухия блясък в очите ѝ — .. безумни очи .. и вдървеността на тялото, изпънато в поза на надменно величие. Д. Димов, Т, 188.

Списък на думите по буква