ВДЪРВЯ̀ВАНЕ

ВДЪРВЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вдървявам и от вдървявам се.

Списък на думите по буква