ВДЪ̀ХАНЕ

ВДЪ̀ХАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вдъхам и от вдъхам се; вдишване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква