ВДЪ̀ХНА

ВДЪ̀ХНА. Вж. вдъхвам и вдъхнувам.

ВДЪ̀ХНА

ВДЪ̀ХНА СЕ. Вж. вдъхвам се.

Списък на думите по буква