ВДЪХНОВЯ̀ВАМ

ВДЪХНОВЯ̀ВАМ, -аш, несв.; вдъхновя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. Предизвиквам, създавам вдъхновение. Слънчевите дни в планината зиме са радостни и вдъхновяват за работа. Ламар, ПР, 36. Какви чудесни преподаватели имаше гимназията! .. Мнозинството от тях вършеше с обич своето дело и вдъхновяваше и нас със същата обич. К. Константинов, ППГ, 42. Хубаво е когато човек има от какво да се вълнува! Да го кара да стои в напрежение, да го изпълва със силни чувства, да го вдъхновява. Ал. Бабек, МЕ, 201. Геройското държание при обесването на заловените и осъдени на смърт четници от четите на Филип Тотю, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, служело за пример на русенските младежи, то ги вдъхновявало. Н. Ферманджиев, РХ, 269. Изкуството не е могло да представи изразителното му [на Левски] лице, осветлено от величието на една идея, която го вдъхновяваше и гореше. Ив. Вазов, Съч. VI, 70. вдъхновявам се, вдъхновя се страд.

ВДЪХНОВЯ̀ВАМ СЕ несв.; вдъхновя̀ се св., непрех. Изпадам във вдъхновение, обзет съм от вдъхновение. И Райко Вардарски намери учителка чак в Шумен. Имаше по много места той люде .., писа им пламенни писма да ги моли и увещава, да ги пита и разпитва и се вдъхновяваше .. колкото от ревност за народната просвета, толкова и от голямо желание да угоди на Ния Глаушева. Д. Талев, ПК, 183. Калчо беше станал хубав момък със светли очи .. А когато говореше за Ян Бибиян, той се вдъхновяваше и лицето му ставаше още по-хубаво. Елин Пелин, ЯБЛ, 38-39. Като Априлов и Фотинов не е далеч и от смелото пожелание за отваряне на един български университет. И този път той се вдъхновява пак от примера на гърците, тръгнали в свободното си княжество решително към изграждане на висшите си научни учреждения. М. Арнаудов, БКД, 14.

Списък на думите по буква