ВДЪ̀ХНУВАНЕ

ВДЪ̀ХНУВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от вдъхнувам и от вдъхнувам се.

Списък на думите по буква