ВДЯ̀ВАНЕ

ВДЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вдявам и от вдявам се. На листа бе написано: .. Връзване и вдяване на скъсана нишка пред нищелките. К. Калчев, СТ, 166.

Списък на думите по буква