ВДЯ̀ЛВАНЕ

ВДЯ̀ЛВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вдялвам и от вдялвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква