ВДЯ̀СНО

ВДЯ̀СНО нареч. 1. На място, което се намира в дясната страна от някого или нещо; надясно, отдясно. Противоп. вляво. Вдясно беше големият град. П. Спасов, ХлХ, 66. Инспекторът стоеше прав пред отворения прозорец, вдясно от писалищното си бюро. Д. Калфов, Избр. разк., 118. Сградата, която търсите, се намира вдясно.Застани вдясно от мен.

2. По посока към дясната страна от някого или от нещо; надясно. Противоп. вляво. Зад него Гороломов завика: — Вдясно, вдясно дръж! Все на север трябва да вървим! Й. Йовков, ПГ, 19. — Сега трябва да се разделим! Поне тая вечер не бива да ни виждат заедно... Хайде ти вдясно, аз вляво! П. Незнакомов, МА, 117. — Стой, отче, не отивам по оная пътека, а вдясно! Ст. Загорчинов, ДП, 187. Погледни вдясно. △ Завийте вдясно.

3. Прен. На страната на десни политически партии, организации, движения; надясно. Противоп. вляво. Навреме схвана той [учителят], че първото и главно нещо, потребно за народа, е здрава просвета и просветен, сам ще си намери пътищата за добруване .. Когато един път го попитаха на що се дължи тая промяна малко вдясно? -Поумняхкаже. Н. Попфилипов, РЛ, 86. Новосформираната партия е с идеология вдясно от центъра.

Списък на думите по буква