ВЀВЕРИЦА

ВЀВЕРИЦА ж. Диал. Катерица; верверица.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква