ВЕГЕТА̀ЛЕН

ВЕГЕТА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Книж. Растителен. Подготовката на терена за озеленяване.. е много важен етап при изграждане на зелените площи. Работите в този етап.. са следните: а) очистване на терена.. и б) подобряване на почвата чрез наторяване или насипване на достатъчно количество вегетална почва. Т. Горанов и др., ПА, 265.

— От лат. vegetalis.

Списък на думите по буква