ВЕД

-ВЕД. Книж. Втора съставна част на сложни думи със значение: лице, което е специалист в дадена област на науката или изкуството, напр.: езиковед, литературовед, изкуствовед, музиковед.

Списък на думите по буква