ВЀДИ

ВЀДИ мн. Литер. Най-древните паметници на индийската литература, написани в стихове и проза, свещени книги на индуизма. Най-старинната творба на индийската литература, дело на колективно творчество и запазена чрез дълбоките устни предания, са ведите. ЛФ, 1956, бр. 4, 4. Молитвите и наставленията на брамините са изложени в техните свещени книги, събранието на които са нарича веди. Н. Михайловски, РВИ (превод), 21.

— От инд.

Списък на думите по буква