ВЕДНА̀ГА

ВЕДНА̀ГА нареч. 1. В същия миг, в същия момент; тутакси. На коридора изтропаха мъжки стъпки и веднага на вратата се показа блестящ артилерийски офицер. Ив. Вазов, Съч. ХII, 60. — Вие ли сте госпожица Сарачова, гдето вчера сте писали двойка на дъщеря ми и сте разстроили детето ми? .. — Още сега веднага ще ѝ поправите бележката! Елин Пелин, Съч. IV, 257-258. И сега — представя ли си стрина Герговица, веднага в паметта ми изпъква и образът на кака Неда. Т. Влайков, Съч. II, 204. — Приберете веднага добитъка в оборите!... К. Петканов, СВ, 8.

2. С предл. след, подир. Незабавно, непосредствено след нещо, което става или е станало. Цонка, за да поолекне на баща ѝ, бе станала основна учителка в Казалар веднага подир уволнението му. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 39. Веднага след усилията на жестокия бой настъпват тия часове на изтощение и умора, когато и двете страни се чувствуват еднакво отпаднали и победени. Й. Йовков, Разк. II, 167. Учениците привидно взимат сериозно изражение. Но веднага след като вратата хлопва, дават простор на детските си копнежи. Хр. Смирненски, Съч. III, 77. През тия два дни Дона направи тридневен помен на гроба на умрялата, идваха жени и горе, вкъщи, а веднага след това сестрите на Велко си отидоха. Д. Талев, И, 414.

Списък на думите по буква