ВЀДОМОСТ

ВЀДОМОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. Канц. 1. Списък на служителите в учреждение, предприятие и др. с означение на заплатите им или други възнаграждения. — Работниците отидоха при Виолета, разписаха се на ведомостта и получиха парите си. Д. Кисьов, Щ, 196. За двойните счетоводни книжа, които водеше Тенчев, той .. получаваше двойно възнаграждение — веднъж, когато се разписваше във ведомостта и втори път, когато лично Беслеменов му я даваше от портфейла си. Д. Кисьов, Щ, 129. Хонорарна ведомост.

2. Списък, сведение с числени или други данни. Трябваше да попълни така наречената вещева ведомост, като впише вещите, получени напоследък. Й. Йовков, ЧКГ, 26. Месечната контролна ведомост за трудодните вече бе изготвена. Ст. Марков, ДБ, 455. — Кои отделения имате, госпожице Среброва? — пита Драготов .. — Първо и второ, — отвръща тя. — Дайте ми вашата изпитна ведомост! Ив. Карановски, Разк. I, 114.

— От рус. ведомость.

Списък на думите по буква