ВЀДОМСТВЕН

ВЀДОМСТВЕН, -а, -о, мн. -и. Книж. Прил. от ведомство. За развитието на промишлеността и селското стопанство в

София и в провинцията бяха създадени ведомствени (при отделните министерства) научноизследователски институти. Ист. Х и ХI кл,361. Все още главното внимание се отделя на тясно административни, чисто ведомствени въпроси: за скъсяване на снимачните срокове, за уплътняване на работата. ЛФ, 1957, бр. 4, 1. Ведомствено жилище. Ведомствена почивна станция. Ведомствен магазин. Ведомствен имот. Ведомствен ръководител.

Списък на думите по буква