ВЀДОМСТВО

ВЀДОМСТВО, мн. -а, ср. Книж. Система от еднородни или сродни специализирани служби, които имат общо ръководство и обслужват определен сектор от държавното управление. — Знаете, господин началник — подхвана Кирко .., баща ми служеше в съдебното ведомство и благоговееше пред юристите. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 116. На "българската вечер" са дошли работници и работнички, войници и сержанти, офицери и генерали, служащи от най-различни ведомства. Г. Караславов, Избр. съч. III, 92. Когато завърших пети клас, станах чиновник по телеграфо-пощенското ведомство. Т. Стоянов, Сб??СЕП, 286. Свако казва, че [Копринков] бил най-добрият играч на покер и на бридж в цялото ж.п.ведомство. П. Незнакомов, БЧ, 69.

— Рус. ведомство.

Списък на думите по буква