ВЕДЪРЦЀ

ВЕДЪРЦЀ, мн.-а̀, ср. Умал. от ведро.

Списък на думите по буква