ВЀЖДИЦА

ВЀЖДИЦА ж. Умал. от вежда; веждичка.

Списък на думите по буква