ВЕЖДО̀СВАНЕ

ВЕЖДО̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от веждосвам и от веждосвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква