ВЕЗ

ВЕЗ, вѐзът, вѐза, мн. вѐзове, след числ. вѐза, м. Диал. Везба. Катарина не е тука, отишла е на дружките, у дружки вез да зафаща. А. Дювернуа, СБЯ I, 20.

Списък на думите по буква