ВЀЗАНЕ

ВЀЗАНЕ ср. Отгл. същ. от веза и от веза се; бродиране. От сутрин до вечер тя не оставаше без работа. Ала каквото и да вършеше, три неща лежаха на сърцето ѝ — тъкането с везането, цветята с билките и песните с приказките. А. Дончев, ВР, 157.

Списък на думите по буква