ВЕЗА̀РКА

ВЕЗА̀РКА ж. Диал. Игла за везане (обикн. в съчет. с игла). Да яз ке се сторам иглана везарка, / та яз ке се скриям / во ситнана песок. Нар. пес., СбНУ II, 31.

Списък на думите по буква