ВЕЗБА̀РСТВО

ВЕЗБА̀РСТВО, мн. няма, ср. Рядко. 1. Изкуство, умение да се везат, върху плат обикн. с разноцветни конци, шевици, мотиви и др. под.

2. Занятие на лице, което везе, бродира. Занимавам се с везбарство.

Списък на думите по буква