ВЀЗВАНЕ

ВЀЗВАНЕ1 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от везвам1 и от везвам се; връзване1. Кръвотеченията из големите артерии са запират не твърде лесно със закритие (със свиване и с везване) на разединените части. Знан., 1875, бр. 8, 119.

ВЀЗВАНЕ

ВЀЗВАНЕ2 ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от везвам2; връзване2.

Списък на думите по буква