ВЕЗНЍ

ВЕЗНЍ мн., ед. (рядко) везна̀ ж. 1. Теглилка с две блюда, обикн. за мерене на малки тежести. Минавах един мост, дето златари теглеха обици и гривни в малки везни. Ст. Загорчинов, ЛСС, 67. Спрях право пред един рибарски магазин.. — Дайте ми тази мряна! Момчето грабна мряната, претегли я на везните — килограм и петдесет. Д. Калфов, КР, 44. Юпитер станал от седалището си на Олимп, подигнал златните везни и турил на тях два жребия. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 84. Че тръгна Демир, отиде, / Влашко в Букурещ / да тегли злато с везни. Нар. пес., СбНУ ХХХVIII, 85. ● Обр. Везните на щастието, които невидима ръка държеше високо над жестокия бой, привеждаха се и клоняха вече на една страна. Й. Йовков, Разк. II, 160-161. Етиопската империя не рухна само от това, че везните на съдбата случайно се бяха наклонили не в нейна полза. М. Миланов, ТМП, 63. Олга много бе мислила през тия дни. На везни бе сложила всички съображения. Б. Болгар, Б, 135.

2. Само мн. Нечленувано, като собствено име. Астрон. Едно от дванадесетте зодиакални съзвездия, което се наблюдава върху южния небосклон. Тези съзвездия са 12 на брой и тъй като повечето от тях носят имена на животни, се наричат с общото име зодиак (кръг на животните). Тези съзвездия са: Овен, Телец,.., Дева, Везни, Скорпион. Астр. ХI кл, 1964, 28.

3. Само мн. Астрон. Седмият знак от зодиака и вторият от трите въздушни знака (23. IХ — 21. Х), зодия на месец октомври. Мъжете везни са прецизни работници. // Разг. Мъж или жена от този зодиакален знак. Везната е кокетна и суетна. △ Всички везни се лепят за мене.

Аналитични везни. Спец. Прецизни лабораторни везни, с които може да се тегли с точност до +/- 0,001 г. Аптекарски везни. Чувствителни везни, използвани във фармацията, които могат да мерят много малки количества.

> Везните <се> наклоняват (<се> накланят) / <се> наклонят нанякъде. Разг.; Везните натягат / натегнат на нечия страна. Остар. и диал. Нещо, някой получава предимство, предпочитание пред друго нещо или някой друг. Каравелов обясни, че е поставен между руското агентство и възбунтуваните войски, че това му положение е много критическо и че трябва да действува предпазливо, додето везните наклонят на негова страна. С. Радев, ССБ II, 115. Всичките интереси на нейното бъдеще караха Турция да върви по българския въпрос с Англия; всичките страхове на Абдул Хамида му шепнеха да слуша Русия. На коя страна щяха да натегнат везните? С. Радев, ССБ II, 373. Меря с аптекарски везни; меря на везни. Книж. Неодобр. Проявявам прекалена пресметливост или дребнавост в нещо; краен педант или сметкаджия съм. Вече не ме занимаваше мъчителният въпрос за вината на моите близки, нямах желание да следя педантично и заядливо всяка тяхна дума и поглед, да меря с аптекарски везни степента на съжалението и покаянието им. Л. Станев, ПХ, 154. Ще почнат [хората] да сравняват, / ще почнат на везни да мерят / коя от двете [царици] заслужава / да бъде тук зад тези двери. М. Петканова, ЦТ, 22. Наклонявам (накланям) / наклоня везните. Разг. Давам предимство, предпочитание на нещо, някого (факт, личност) пред друго нещо или някой друг. Уверявал [владиката] я, че ще дадат детето [на Венета] в някой пансион. Последният аргумент наклонил везните. Н. Ферманджиев, РХ, 215. От начало борбата.. наклони везните към отбора на ВИФ, но остави макар и минимални шансове за атакуване първото място от няколко щафети. Е, 1980, бр. 7, 1. Натежавам / натежа на везните. Разг. Оказвам се по-важен, по-съществен от нещо друго, имам решаващо влияние за нещо. Няколко качества трябваше да има момата: добра, здрава, едра, силна, работна, по възможност красива.. Красотата на момата беше условие, което натежаваше на везните. Ив. Хаджийски, БДБН I, 108. За избор на място за хотела на везните натежа гледката, която се откриваше към брега.

— От араб. през тур. vezne. — Друга (остар. и диал.) форма: везнѐ.

Списък на думите по буква