ВЀЙВАНЕ

ВЀЙВАНЕ ср. Отгл. същ. от вейвам и от вейвам се.

Списък на думите по буква