ВЀЙКА

ВЀЙКА ж. Клонче от дърво или от храст, обикн. заедно с листата. По оголените вейки на дърветата трепереха умираещи последните листа и падаха със суха въздишка. Елин Пелин, Съч. III, 75-76. Като че събудена от сън, тополата, старата столетна топола .. разклаща вейките си и зашумява. Й. Йовков, СЛ, 94. Гондолата се плъзна край ясминовия храст. Едва сега се опомних, откърших голяма цветна вейка и я хвърлих към прозореца. К. Константинов, ПЗ, 143. Момчил извади тежкия си нож и взе да дялка брезите наоколо, та хвърчаха вейки и трески. А. Дончев, ВР, 180. Ден и нощ бръшлян посяга / към тополина снага, / вейки гъвкави протяга / с умолителна тъга. П. К. Яворов, Съч. I, 13. Той израсна кичест Явор, а до него аз Калина; — / той ме е прегръщал с клони, аз съм в него вейки свряла. П. П. Славейков, Събр. съч. I, 124.

Слаб (сух) като вейка. Разг. Много, изключително слаб човек. Есенка беше почти безкръвна. Селяните не знаеха каква бе точно болестта, която я сушеше, но от време бяха я запомнили все така слаба, като вейка. Ст. Даскалов, Л, 64. Той се дигна, бледен и сух като вейка. Г. Караславов, С, 212. Ставам / стана на вейка. Разг. Отслабвам извънредно много.

Списък на думите по буква