ВЀЙХАЙВЕЙ

ВЀЙХАЙВЕЙ м. и ж. Разг. Завеян, несериозен човек. Той е много приятен, но е вейхайвей — не можеш да разчиташ на него.

— От кит. собств.

Списък на думите по буква