ВЀКОВ

ВЀКОВ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Остар. Вековен. По-нататък са простират гъсти ливаде, над които грамадни габарови и брязови дръвета простират своите векови клоне. Знан., 1875, бр. 1, 9.

2. Геогр. Геол. Който е свързан с бавни промени, проявяващи се от десетки до стотици години в климата или в движението на земната кора. Векови колебания на климата. Векови колебания на земната кора.

Списък на думите по буква