ВЕКОВЀЧНО

ВЕКОВЀЧНО. Поет. Нареч. от вековечен. Дали разбра ти мойта скръб горчи‑

ва? / Пожар във разбитите гърди? / Съмнението, стремежи що затрива / и вековечно що над мене бди? К. Христов, ПВ, 54. Там, где влачи вековечно / Тунджа светещо сребро — / друга песен пее вече / язовирно мощний брод! Н. Хрелков, ДД, 170.

Списък на думите по буква