ВЀКТОРЕН

ВЀКТОРЕН, -рна, -рно, мн. -рни. Мат. Прил. от вектор. Векторна функция. Векторно смятане. Векторно пространство. Векторно произведение. Векторна величина.

Списък на думите по буква