ВЕКТОРИА̀ЛЕН

ВЕКТОРИА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Минер. Който е свързан с посоката на цепене на кристалите на много минерали. Кристалите на много минерали, както знаем, имат свойството да се цепят в определени посоки.. Такива свойства, които зависят от посоката, се наричат векториални. Геол. IХ кл, 121-122.

Списък на думите по буква