ВЀКТОРНО

ВЀКТОРНО. Мат. Нареч. от векторен. Поради това, че направляващите колела не са успоредни на двигателите, техните съпротивления не се сумират алгебрически, а векторно. Л. Манчев, П, 212.

Списък на думите по буква