ВЕЛАРИЗА̀ЦИЯ

ВЕЛАРИЗА̀ЦИЯ ж. Езикозн. Произнасяне на един звук по-твърдо (с участието на задната част на езика).

Списък на думите по буква