ВЕЛЕ

ВЕЛЕ-. Старин. Първа съставна част на сложни, предимно книжовни думи (съществителни, прилагателни и наречия) със значение: голям, велик, напр.: велегласен, велемъдър, велеречив, велемощен и др.

Списък на думите по буква