ВЕЛЕГЛА̀СНО

ВЕЛЕГЛА̀СНО нареч. Старин. Гръмогласно; великогласно. В тая минута той ми се видя като ония стари турци, които са спирали султаните на улицата и велегласно, пред събраните тълпи, са ги укорявали за беззаконията им. К. Величков, ПССъч. I, 64. Когато имаше пари, Димчо винаги велегласно обявяваше това. К. Константинов, ППГ, 171.

Списък на думите по буква