ВЀЛЕНЦЕ

ВЀЛЕНЦЕ, мн. -а, ср. Диал. Валенце. Тоя следобед Катерина, Ния и Божана седяха сами край чешмата, на рогозка, постлана с шарено веленце. Д. Талев, ЖС, 207. Те обърнаха раклата,.., разбутаха чергите и веленцата за завиване, като че ли някой можеше да се скрие в тях. Д. Спространов, ОП, 214.

Списък на думите по буква