ВЕЛЕХВА̀ЛЕН

ВЕЛЕХВА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Старин. Който заслужава голяма похвала. Велехвалните равноапостоли Кирил и Методий.

Списък на думите по буква