ВЕЛЗЕВУ̀ЛОВ

ВЕЛЗЕВУ̀ЛОВ, -а, -о, мн. -и. Книж. Прил. от велзевул (в 1 знач.). Велзевулово свърталище.

Списък на думите по буква