ВЕЛЗЕВУ̀ЛСТВО

ВЕЛЗЕВУ̀ЛСТВО, мн. -а, ср. Книж. Велзевулщина; лукавство.

Списък на думите по буква