ВЕЛИКОГЛА̀СЕН

ВЕЛИКОГЛА̀СЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. Книж. Който е с много силен глас; гръмогласен.

Списък на думите по буква