ВЕЛИКОЛЀПНО

ВЕЛИКОЛЀПНО нареч. Много добре, отлично, прекрасно, чудесно. — Ще стоите тук, докато свършим работата,.., ще я свършим, великолепно ще я свършим. Й. Йовков, ПГ, 36. Татко великолепно играеше ролята на жертва и се правеше, че не забелязва прическата на мама. Ст. Христозова, ДТСВ, 62.

Списък на думите по буква