ВЕЛИКОЛЀПНОСТ

ВЕЛИКОЛЀПНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Качество на великолепен.

Списък на думите по буква